KONULAR

Sempozyum Konu Başlıkları:

 

– İlkçağdan Modern Dönemlere Kadar Bitlis ve İlçelerinin Tarihi, Kültürü, Sanatı, Sosyal ve Ekonomik Hayatı
– Osmanlı Döneminde Bitlis’e Bağlı Siirt, Muş, Genç Sancakları ve Bunlara Bağlı Kazaların Tarihi
– Tarihte Van Gölü’nde Ulaşım, İktisadi Faaliyetler ve Tatvan İskelesi
– Bitlis’te Yetişmiş Önemli Şahsiyetlerin Hayatları, Eserleri ve Etkileri
– İdris-i Bitlisî’nin Hayatı ve Eserleri
– İdris-i Bitlisî’nin Osmanlı Padişahları ile Münasebetleri
– İdris-i Bitlisî Döneminde Osmanlı-İran İlişkileri