KURULLAR
KURULLAR

ULUSLARARASI BİTLİS TARİHİ VE İDRİS-İ BİTLİSÎ SEMPOZYUMU
(11-13 Ekim 2018)

 

Onur Kurulu

İsmail USTAOĞLU                                Bitlis Valisi

Prof. Dr. Derya ÖRS                             Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM             Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Refik TURAN                         Türk Tarih Kurumu Başkanı

Bilim Kurulu

 

Prof. Dr. Abdulkadir ÖZCAN Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet AKSIN Fırat Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL Marmara Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Bayram NAZIR Bayburt Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Besim ÖZCAN Atatürk Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Dragi GJORGIEV Institute for National History – Skopje Makedonya Milli Tarih
Enstitüsü Başkanı (Makedonya)
Prof. Dr. Ekrem CAUSEVİC Fakultet Sevevcilista u Zagrebu (Hırvatistan)
Prof. Dr. Ersin GÜLSOY Uludağ Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Ertan GÖKMEN Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Feridun M. EMECEN İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. GÉZA DÁVID Lorând Eötvös Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü (Macaristan)
Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. İbrahim YILMAZÇELİK Fırat Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. İdris BOSTAN İstanbul Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. İlyas GÖKHAN Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL Pamukkale Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI Erciyes Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet Yaşar ERTAŞ Sakarya Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Meral BAYRAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa ALKAN Gazi Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Fırat Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Orhan DOĞAN Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Orhan KILIÇ Fırat Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Orlin SABEV Bulgaristan İlimler Akademisi (Bulgaristan)
Prof. Dr. Özen TOK Erciyes Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Remzi KILIÇ Erciyes Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Yılmaz KURT Emekli Öğretim Üyesi (Türkiye)
Prof. Dr. Zeki TEKİN Karabük Üniversitesi (Türkiye)
Doç Dr. Bülent AKOT Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Bekir KOÇLAR Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Celil ARSLAN Erciyes Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Dragana AMEDOSKI Belgrad Tarih Enstitüsü (Belgrad/Sırbistan)
Doç. Dr. Dündar Ali KILIÇ Atatürk Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Fahd Kasumovic University of Sarajevo (Bosna-Hersek)
Doç. Dr. Hakan KARAGÖZ Süleyman Demirel Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. İbrahim Etem ÇAKIR Atatürk Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Kioumars Ghereghlou Tehran Shahid Beheresti University (Tahran/İran)
Doç. Dr. Mehmet AKBAŞ Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Mehmet Emin ÜNER Harran Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Mehmet Salih MERCAN Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Mehmet PINAR Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Mehmet TOPAL Anadolu Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Meryem KAÇAN ERDOĞAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN Erciyes Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Nagy PIENARU Romanya Nicolai Iorgi Enstitüsü (Romanya)
Dr. Ruth MACRIDES University of Birmingham (Birmingham/İngiltere)
Dr. Sayyed Masccod Bonakdar University of Isfahan (Isfahan/İran)
Dr. Vladeta PETROVİC Belgrad Tarih Enstitüsü (Belgrad/Sırbistan)
Doç. Dr. Yaşar BAŞ Bingöl Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Yılmaz KARADENİZ Amasya Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Abdülaziz KARDAŞ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Celal ÖNEY Muş Alparslan Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Ebru MANDACI Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Ercan ALAN Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Ercan ÇAĞLAYAN Muş Alparslan Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Ercan GÜMÜŞ Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Erdem KARACA Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Erkan AFŞAR Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Eyüp KUL Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Fatih GENCER Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Gülnar KARA Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TAŞKIRAN Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Macit BALIK (Bartın Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZALPER Muş Alparslan Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Murat ALANOĞLU Muş Alparslan Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Pakize ÇOBAN KARABULUT Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Rahmi TEKİN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Sedef AYYILDIZ Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk DEMİR Atatürk Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Serap TOPRAK Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Sevim ERDEM Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Veysel GÜRHAN Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Zülfiye KOÇAK Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Vural GENÇ 29 Mayıs Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Serpil AYTÜRE Bitlis Eren Üniversitesi (Türkiye)

 

ULUSLARARASI BİTLİS TARİHİ VE İDRİS-İ BİTLİSÎ SEMPOZYUMU

 

Düzenleme/Yürütme Kurulu

 

Prof. Dr. Güray KIRPIK Türk Tarih Kurumu
Prof. Dr. Mehmet DEMİRTAŞ Bitlis Eren Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Salih MERCAN Bitlis Eren Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ebru MANDACI Bitlis Eren Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erdem KARACA Bitlis Eren Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih GENCER Bitlis Eren Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hasan TAŞKIRAN Bitlis Eren Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zülfiye KOÇAK Bitlis Eren Üniversitesi