ÖNEMLİ TARİHLER

  • Bildiri özeti göndermek için son tarih: 4 Mayıs 2018

    Kabul edilen bildiri özetlerinin ilanı: 18 Mayıs 2018

    Tam metin gönderme son tarihi: 22 Haziran 2018

    Kabul edilen bildirilerin ilanı: 27 Temmuz 2018

    Sempozyum tarihi: 11 – 13 Ekim 2018