ULUSLARARASI BİTLİS TARİHİ VE İDRİS-İ BİTLİSÎ SEMPOZYUMU

Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip,  Anadolu coğrafyasının kadim kentleri arasında yer alan Bitlis birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve önemli bir yerleşim alanı olmuştur. Buranın ilk sakinleri arasında Urartular, Asurlular, Persler, Selevkoslar ve Bizans İmparatorluğu yer alır. Bitlis, miladi 8. asırdan itibaren İslam devletlerinin egemenliğine girmiştir. 9 ve 11. asırlar arasında hüküm süren Mervanilere 1085 yılında Büyük Selçukluların son vermesiyle Bitlis’te Türk hâkimiyeti dönemi başlamıştır. Bitlis’te, Büyük Selçuklu devletinin hâkimiyeti altında sırasıyla Dilmaçoğulları, Ahlatşahlar, Artuklular, Eyyübi ve Türkiye Selçuklu devletleri hüküm sürmüşlerdir. Moğol istilası sonrasında İlhanlıların egemenliği altına girmiş olan şehir, 14. asırdan 16. asra kadar Şerefhanlar (Bitlis Beyleri)’ın idaresinde kalmıştır. 1534 tarihinde kesin olarak Osmanlıya bağlanmış olan Bitlis, I. Dünya Savaşı esnasındaki Rus işgaline kadar Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte başlangıçta Muş’a bağlı bir kaza iken 1936 yılında vilayet olmuştur.

Zengin tarihi geçmişe sahip olan Bitlis, tarihin her evresinde ilim, kültür, sanat ve ticaretin merkezi olmuştur. Yetiştirmiş olduğu ilim ve siyaset insanlarıyla büyük bir üne kavuşan Bitlis’in en parlak simalarından birisi hiç şüphesiz, Doğu Anadolu bölgesinin kesin olarak Osmanlıya bağlanmasında etkili bir rol oynayan, günümüzdeki kardeşlik ikliminin temellerini atan, birçok alanda eser vermiş meşhur bir ilim adamı olan büyük siyaset ve devlet adamı İdris-î Bitlisî olmuştur.

Ağırlıklı olarak Bitlis tarihini ve “kutlu müderris” sıfatıyla ünlenen İdris-î Bitlisî’nin hayatı, siyaset yönü, tarihçiliği ve eserlerini konu edinecek olan bu sempozyum, günümüzde Bitlis’in idari sınırlarında yer alan Ahlat, Adilcevaz, Tatvan, Hizan, Güroymak ve Mutki ilçelerinin en eski geçmişlerinden başlamak üzere tarih, kültür, ticaret, ilmi şahsiyetler, medreseler, el sanatları, mezar taşları, demografik yapı alanları üzerinde durulacaktır. Ayrıca Bitlis merkezli olmak üzere Van Gölü havzasının tamamı üzerinde Osmanlı Devletinin doğu siyaseti ele alınacaktır.

Not 1: Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyenlerin 250 kelimeden oluşan bildiri özetlerine 5 anahtar kelime ekleyerek 4 Mayıs 2018 mesai bitimine kadar bitlissempozyumu@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Not 2: Sempozyuma katılım sadece bir bildiri ile sağlanabilecektir.

Not 3: Sempozyum özet kitapçığı sempozyumdan önce basılıp sempozyum esnasında katılımcılara dağıtılacaktır.