SEMPOZYUM KİTABI

Sempozyum özet kitapçığı sempozyumdan önce basılıp sempozyum esnasında katılımcılara dağıtılacaktır.
Sempozyum Kitabı: Hakem değerlendirmesinden geçen bildiriler 2019 yılı içinde basılacaktır.